1955 CORVETTE

98,00 SEK

A brilliant new edition of America's most popular production sports car
Försäljningsbroschyr utgiven av fabriken när bilarna var nya.

Artikelnummer ccbro1955
8-sidig folder i mindre format.
6 bilder.
Korta specifikationer.
Högklassigt och identiskt nytryck med tillstånd av General Motors Corporation.