USA-BILAR 1980 och nyare

Till de byggsatser som skall limmas ingår inte lim.
Du använder lämpligen speciellt modellim för byggsatser eller s k superlim.
Dessa finner du under rubriken LIM / SPACKEL.