PLASTBYGGSATSER
Bilar / Lastbilar / MC


Samtliga byggsatser du köper från oss är nya i kartong från fabrik om inte annat anges. Lim och färg ingår inte men kan köpas separat.

I underkategorierna är samtliga modeller i skala 1:24 och 1:25, vilket så klart är angivet. Övriga skalor hittar du under 'SMÅSKALIGT och STORSKALIGT' och även där anges vilken skala som avses.

Många av byggsatserna är sedan åtskilliga år utgångna ur sortimentet, dvs så kallade 'New Old Stock'. NOS-satserna kan därför vara en aning slitna i omslagsplasten/revor eller fått någon törn.

Allt skickas omsorgsfullt förpackat.