Köpvillkor


Tillämplighet
För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Beställningar sker via vår internetshop. Det går även att beställa via vanligt brev, fax, telefon eller mail. Våra adressuppgifter finner du längst ner på sidan. Övriga kontaktuppgifter finns under separat rubrik 'KONTAKT' här ovan. Beställningar via vanlig e-post riskerar att stoppas av våra spam-filter, virus-skydd eller liknande och inte förr än du fått en bekräftelse på din order kan du vara säker på att din e-post kommit fram till oss.

Är du under 18 år måste du ha din målsmans tillstånd innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäles. IP-adresser registreras i samband med order och kan användas för att spåra bedrägerier.


Priser
Alla priser som anges i vår internetshop är inklusive moms och bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avses betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt förskottsbetalning genom Swish-betalning eller genom insättning på vårt Plusgiro-konto. Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar hos fraktföretagen och ändras deras priser justerar vi våra frakter med motsvarande.

Leveranstider
Alla av oss saluförda modellbilar, byggmodeller, DVD, bil-foton, tavlor och originalbroschyrer i vår internetshop finns i lager för omgående leverans. I stort sett samtliga böcker finns i lager och i samband med att du lägger din order och väljer transportsätt ser du aktuell leveranstid för de varor du beställer. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter eller försenad uppdatering av vår internetshop, vilket kan få till följd att leverans kan komma att ske senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, om du inte uttryckt någon annan önskan, stryka de beställda varor som av någon anledning ej finns tillgängliga vid leveranstidpunkten. Om vi, på eget initiativ, delar på leveransen tas frakten och eventuell postförskottsavgift ut på den första försändelsen och den nästkommande försändelsen skickas helt fraktfritt. Alltså blir den totala kostnaden för frakt och eventuellt postförskott inte högre än om allt skickats i en försändelse.

Om vi önskar förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara kontaktar vi alltid först via e-post för att få ditt godkännande. Önskar du vid ett senare tillfälle beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta som en ny order. I de fall du anser att leveransen dröjer på sådant sätt att du ej längre önskar leverans av order är det på ditt ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan expediering av order sker. Om delleverans av order sker på din begäran står du för dessa extra fraktkostnader.


Leveranser
Alla leveranser sker enligt de leveranssätt som presenteras i samband med slutförandet av beställningen. Normalt sett skickar vi med DHL till deras Service Point som kan vara t ex en bensinstation, ICA-butik eller kiosk. Annars väljer vi Postnord om din ort inte har något DHL ombud - eller om du själv väljer ange Postnord när du gör din beställning. Frakt och eventuellt postförskott debiteras enligt dessa villkor. Det är på köparens ansvar att den adress och det mobilnummer som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi expedierat ordern, följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på utlämningsstället inom skälig tid från avsändandet. I DHLs fall max trettio (30) dagar från avsändandet och i Postnords fall max femton (15) dagar. DHL skickar påminnelser redan efter par dagar om försändelsen inte är avhämtad.

Förändring av order
Du kan givetvis ändra din order fram till den punkt ordern expedierats, dock med reservation för vara som vi i vår tur beställt för din räkning från vår leverantör och vi inte kan avbeställa. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern expedierats, dvs vanligtvis innan faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern expedierats är ej möjlig annat än att du får stå för de fraktkostnader som ordern orsakat. Du som kund är i de fall vi expedierat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen eller betala fraktkostnaderna inklusive eventuell postförskottsavgift. Avbeställning av icke lagervara, vilken köpts speciellt för kund, är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Om vi ej inom 30 dagar kan leverera det som du beställt har du enligt Distansavtalslagen rätt att häva beställningen förutsatt att den uteblivna leveransen ej beror på dig som kund. Du måste dock i så fall meddela oss att du vill häva köpet och du måste också får en bekräftelse från oss för att det skall vara giltigt.


Outlösta försändelser
Om du inte önskar fullfölja din beställning måste du omgående meddela oss så att vi hinner stoppa leveransen och därmed undvika onödigt arbete och kostnader. Löser du inte ut din försändelse är vi tvungna att debitera dig för de fraktkostnader vi haft tur och retur för din leverans.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så vi kan se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall ge de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Varan skall återsändas emballerad enligt våra instruktioner. I de fall beställda varor ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis en verkstadsbok som ej passar till avsett fordon, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp efter kontakt med oss. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt och postförskottsavgift. Återbetalning av varans pris skall enligt Distansavtalslagen ske inom 30 dagar från det att vi emottog returen.

Reklamationer
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är köparen som skall påvisa att det fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Kontakta oss för att rådgöra hur vi löser problemet.

Transportskador
Alla varor skickas mycket omsorgsfullt förpackade. Vi använder styva kartonger och stötupptagande material för att du skall få hem böckerna och andra varor till dig i lika fräscht skick som de var när de lämnade vårt lager. Inga mjuka post-påsar för böckerna! Skulle skada ändå inträffa under transporten skall du direkt vända dig till POSTNORDs eller DHLs utlämningsställe och gör anmälan där. Granska gärna paketet innan du lämnar utlämningsstället så du kan upptäcka eventuella skador.

Information i vår internetshop
Vi reserverar oss för olika former av skrivfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Omslag på böcker och lådor till byggsatser kan ha ändrats till nya upplagor, färger på modellbilar kan ha ändrats vid nya produktioner etc. Rådgör med oss om du t ex söker en viss upplaga på en bok eller en viss färg eller version på en modellbil.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från leverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.