GM Automatic Overdrive Transmission

325,00 SEK

Builder's and Swapper's Guide
S-A Design
Täcker 700-R4, 4L60 och 4L60E med demontering, reparation och uppgradering samt sammansättning. Helt i färg!

Artikelnummer cv8072
Cliff Ruggles

128 sidor 22x28 cm.
379 färgbilder!

Efter en kort inledande historik ger sig författaren in på förberedelser med rätt verktyg och utrustning.

Här får du alla tips för demontering och sammansättning samt renovering och förbättring. Även konverters.

Boken avslutas med genomgång av byte från 350-låda till 700-låda i en bil som ursprungligen var utrustad med TH350.