LKAB Gruvmaskiner

260,00 SEK

DVD
Människor och maskiner vid LKABs gruvor 1920-1980

Artikelnummer 92083
1 timme 25 minuter
[Svenskt tal. I en del äldre avsnitt textskyltar].

Gruvbolaget Luossavaara-Kiirunavaara AB [LKAB] bildades 1890 i avsikt att exploatera malmfyndigheterna i Kiruna. Brytningen kom igång på allvar först 1902 när Malmbanan var helt utbyggd. Som mest arbetade 8.000 anställda i företaget på 1960-talet.

På denna DVD finner du en samling intressanta filmer både i färg och svart/vitt där du kan följa utvecklingen från 1923 och framåt:

- Borrning och skjutning i dagbrott under 1920-talet. Utlastning av malm gjordes med rälsgående, hjulgående och bandburna grävmaskiner tillverkade av Bucyrus och Menck
- Filmen från underjordsbrytning i Malmberget på 1930-talet. Här ges intressanta inblickar i den hårda gruvmiljön
- Färgfilmer om malmens väg från brytning till utskeppning. Innehåller bl.a. Scoopmobile, Joy, P&H och Wabco
- Olycksrisker och sjukvårdsinsatser i gruvorna
- Försök med olika skop-lastare
- Underjordsarbete med Landsverk KL-260 tunnellastare [1.100 liters skopvolym] samt KL-560 hjullastare. Även Caterpillar 980-lastare samt Engson 666 dumper