MOPEDEN 1952-1983
Service och reparation

325,00 SEK

Helt ny version [år 2015] av klassiska 'Tekno's Moped'.
Förutom service, reparationer och felsökningar får du här även grunderna för hur en tvåtaktsmotor fungerar samt även funktionen hos t.ex. förgasaren och tändsystemet.

Artikelnummer 15019
Dane Glantz

230 sidor 18x24 cm.
255 s/v foton, sprängskisser etc.

Efter författarens framgångar med boken 'Tekno's Moped' [som trycktes i sex upplagor under åren 1964-1986] är det nu äntligen dags för en efterlängtad ny och modern version år 2015. Många ändringar och kompletteringar är gjorda, både vad gäller texter och illustrationer, men fortfarande handlar det om veteranmopeder, deras skötsel och reparationer.

Boken inleds med en kort historiebeskrivning av mopedens utveckling från dess introduktion år 1952 och fram t.o.m. 1980-talet.

Om du själv skall göra service och reparationer har du god hjälp av den här boken. Likaså om du vill veta mera om t.ex. hur en tvåtaktsmotor fungerar.

Boken är uppdelad i tio kapitel som bl.a. beskriver mopedens allmänna uppbyggnad, men även ger mera precisa service- och reparationsanvisningar för olika mopedmodeller. Huvudkapitlet heter 'Reparation och underhåll' och innehåller bl.a. följande avsnitt:

- Isärtagning
- Hopmontering
- Cylinder och kolv
- Avgassystemet
- Bränslesystemet
- Smörjsystemet
- Elsystemet
- Kedja och drev
- Ramen och framgaffeln
- Hjul och bromsar
- Reglage
- Växellådan
- Växlingsmekanismen


Här finner du även felsöknings- och servicescheman liksom tekniska data för vanliga mopedfabrikat. Vidare finns förklaringar till fackuttryck och en förteckning med korta data över typbesiktade mopeder i Sverige.

13 mopedmotorer visas i sprängskisser över hela uppslag [Husqvarna Novolette, Ilo Piano, Puch MSV, Puch MSA Aut, Puch MS/VS 2-växlad, Puch VSD 3-växlad, Puch VZ/V3 3-växlad, Sach 50/2, Sach 50/2 2-växlad, Sach 502/1, Victoria, Villiers Mark 3k, Zündapp 276].

För den som i större omfattning ägnar sig åt mopedrenovering eller mopedservice finns ett kapitel som ger tips om hur en verkstad kan inredas.

Denna bok är ett måste i alla mopedgarage!