Kronans band- och hjultraktorer 1920-1980

250,00 SEK

Traktorer vid armén, flygvapnet samt marinen.

Artikelnummer 12134
Lars von Rosen

118 sidor 21x30 cm.
234 s/v + 68 färgbilder.

Boken berättar om traktormarknaden i början på 1900-talet, alla dessa försök, kronans första traktorer på band- och hjul, krigsårens svårigheter, planer på en statligt styrd tillverkning av biltraktorer och krigsårens traktorproduktion i Sverige.

Läs om cykeltolkningen, alla traktorkärror och fram till massvisa utförsäljningar åren vid 1990-2005.

Några avsnitt handlar även om traktorsamlare och museer med anknytning till traktorer i grön uniform.

Denna rikt illustrerade bok innehåller även många tabeller och datablad från fordonskatalogen.

Följande kapitel innehåller boken:

• Traktormarknaden 1910-1930
• De första försöken
• Artilleritraktorer
• Pavesi, terränglöparen
• Nohabtraktorn
• Det militära behovet av traktorer 1936
• Försöksfordon på band
• Traktorer vid A6
• Traktortåget
• Inmönstring, körkortsfrågan
• Utbildning
• Traktortester, nödhjul
• Motorn i den svenska armén
• Jordbrukets motorfråga
• Gengasen och militärbilarna
• Biltraktorer
• Krigsårens traktortillverkning på band- och hjul
• Landsverk, Caterpillar, Munktell, Bofors
• Traktortillverkningen i Sverige 1942
• Biltraktorutredningen
• Arméförband 1961
• Kronans traktorer, datablad
• Cykeltolkning
• Kronans traktorer, olika fabrikat 1950-1987
• Traktorernas insats
• Traktorkärror
• Traktorkärror, sammanställning
• Schaktmaskiner från Hägglunds
• Vad händer med traktortillverkningen?
• Kronoförsäljning av BM-traktorer
• Svenska försvaret 1970/2008
• Makalös utskrotning/försäljning
• Samlare och museer
• Källor