Jorden vi brukar

260,00 SEK

Filmer från 1950-talet och fram in på 2000-talet.

Artikelnummer 92028
1 timme 50 minuter.

Samlings-DVD utgiven av Maskinskyddarna med många intressanta filmer som:

- Där plogarna smidas
Tillverkning av lantbruksredskap och utprovning på 1950-talet. En film från Överums Bruk.

- Jordens bearbetning
Filmer från Hushållningssällskapet på 1950-talet. Inställning av bogserande plogar samt figur- och tegplöjning.

- Jorden vi brukar
Ännu en film från Hushållningssällskapet med lantbruk och skogsbruk från hela Sverige år 1957, sommar som vinter. Maskiner, transporter, växtodling, djur, arbetet på gården.

- Plöjarträff i Skåne
Maskinsamlare Christer Sandgren i N. Vram vid Bjuv bjöd in sina traktorvänner till plöjarträff i oktober år 2006. Mäktiga tandemtraktorer, BM35 och Ford Doe. Stor Dutra och bandtraktorer visas i arbete. Bukh 906, dansk stortraktor från 1965 där en kopia blev klar sommaren 2006.

- Skördefest i Svenstorp
Följ med till Österlen år 2004 där lantbrukare Kaj Olsson på Svenstorp bjuder in till gammaldags skördefest som på farfars tid med hästar, tröskning, traktorer mm.