AB Vibro-verken och Aveling-Barford

260,00 SEK

DVD
Historik och produkter från Vibro-verken och Dynapac samt väghyvlar från Aveling-Barford.

Artikelnummer 92075
2 timmar 10 minuter.

Innehåller många intressanta filmer om teknisk utveckling av maskiner för jordpackning samt andra utrustningar som t.ex:

- Vibrering av betongbeläggning [svart/vitt]
- Jordkomprimering och betongbeläggningsmaskiner [svart/vitt]
- Jordvibrator tillsammans med många bandschaktare, bandlastare och olika välttyper [färg]
- Säker grund. Om dynamisk jordpackning med olika välttyper [färg och svenskt tal]
- Dynapac vibrating rollers [färg och engelskt tal]
- Aveling-Barford [ca 40 minuter] vältar och allhjulsdrivna/allhjulsstyrda väghyvlar. Tillverking på fabriken i Grantham, hyvlar i Danmark och Norge samt snöplogning [färg och engelskt tal]
- Automatisk bladkontroll [färg och engelskt tal]