BMW 1975 - 2001
Model by Model

295,00 SEK

3-, 5-, 6- och 7-serien behandlas generation för generation under denna tidsperiod.

Artikelnummer bw031
Laurence Meredith
208 sidor 22x28 cm.
3 s/v + 190 färgbilder.
De olika BMW-modellerna under tidsperioden presenteras modell för modell med historik, fina bilder [även detaljer] och tekniska specifikationer.
Även förteckning över dessa modellers koder [E-nummer] samt de motorkoder BMW använde.
Boken avslutas med 8-serie coupén och Z-modeller.