THE TRIUMPH TR'S - A Collector's Guide

228,00 SEK

Innehållsrik med både modellutveckling och detaljerade uppgifter.

Artikelnummer tr022
Graham Robson
128 sidor 24x18 cm.
200 s/v bilder.
Historik, köptips, specifikationer, tillverkningssiffror, modelländringar mm.
Täcker 1953-1980 års modeller av TR2 t o m TR8.
Även prototyper och specialmodeller.